Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Uni Research AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 55
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 7810
5020 BERGEN
Tlf. 55 58 49 75
Fax 55 58 49 71
Hjemmeside http://www.uni.no
Epost post@uni.no
Etablert 17-06-2003
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal drive forskning og annen virksomhet som hører naturlig sammen med dette, og som er av vesentlig interesse for Universitetet i Bergen, men som Universitetet ikke finner å ville organisere selv. Selskapet skal herunder fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål.


Daglig leder : Aina Margrethe Berg
Styreleder : Tore Furevik
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Stiftelsen Unifob 0 % 0 0 2 625 000 0
Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen 15 % 2 625 2 625 000 5 250 000 0
Akjsebeholdning:17 500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:17 500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
369774
367405
366937
393198
388822
390069
Driftsresultat
43443
-3626
-2358
-896
2176
3400
Resultat etter skatt
45480
-2827
1538
7048
7299
7980
Balanseregnskap
Sum egenkapital
74752
59088
77308
114593
107545
100246
Sum egenkapital og gjeld
209549
208472
209265
287166
308605
324392
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
388
309
324
360
380
380
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
433562
452643
457780
430458
439675
433446
Driftsresultat
-430
3791
4359
-2031
2471
4050
Resultat etter skatt
4577
12154
10406
666
2308
4502
Balanseregnskap
Sum egenkapital
79369
63572
53242
44774
39853
40664
Sum egenkapital og gjeld
307558
359876
406083
381563
371669
212901
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
390
550
575
550
441
411
2003
Resultatregnskap
Driftsinntekter
198641
Driftsresultat
6631
Resultat etter skatt
6560
Balanseregnskap
Sum egenkapital
36162
Sum egenkapital og gjeld
183147
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
350


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 35,7% 28,3% 36,9%
Egenkapitalrentabilitet 60,8% -4,8% 2,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 19,3%


Se leverte dokumenter