Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Norut Northern Research Institute AS

Forretningsadresse: Forskningsparken i Tromsø
9291 TROMSØ
Postadresse: Postboks 6434 Forskningsparken
9294 TROMSØ
Tlf. 77 62 94 00
Fax 77 62 94 02
Epost post@norut.no
Etablert 27-02-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er: - Å arbeide for fremme av forsknings- og utviklingsarbeid og for at kunnskaper ervervet gjennom slikt arbeid kommer til anvendelse i næringsliv og offentlig forvaltning. ved at selskapet: - etablerer datterselskaper som på oppdragsbasis skal føre forsknings- og utvilklingsarbeid, utredninger og rådgivende virksomhet for næringsliv, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre, - deltar i andre selskap som kan bidra til at selskapets mål oppnås, - fremmer og videreutvikle et nært samarbeid med Universitetet i Tromsø og andre grunnforsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, og ellers med andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt.


Daglig leder: Ivan Cato Burkow

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arvid Jensen Nestleder
Morten Hald Styreleder
Hilde Hamnes Styremedlem
Trygve Myrvang Styremedlem
Irene Lange Nordahl Styremedlem
Wei D. Solvang Varamedlem
Trude Margrethe Haugli Varamedlem
Toril Ringholm Varamedlem
Kjell Sture Johansen Varamedlem
Vigdis Nygaard Varamedlem
Øystein Kleven Varamedlem
John Moosberg-Bustnes Varamedlem
Kjell Ove Straumsnes Varamedlem
Rune Storvold VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nordland fylkeskommune 3,87 % 2 000 1 000 000 0 0
Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA) 21,74 % 11 250 5 625 000 0 0
Troms fylkeskommune 4,83 % 2 500 1 250 000 0 0
Troms Kraft Invest AS 3,87 % 2 000 1 000 000 0 0
Akjsebeholdning: 51 741 Pålydende: 500 Aksjekapital: 25 870 500


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
76270
72430
61459
56091
62828
50269
Driftsresultat
-3374
-13683
-1721
-4424
677
-3048
Resultat etter skatt
-5825
-12959
-1134
-3810
-5103
-2483
Balanseregnskap
Sum egenkapital
39161
44985
57653
58787
63127
68231
Sum egenkapital og gjeld
69015
72789
76494
80760
93627
93571
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
71
71
63
62
60
59
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
50189
48512
39958
37914
5766
6355
Driftsresultat
491
1773
-4355
-3993
-757
4867
Resultat etter skatt
2011
2888
-7038
6009
16914
1404
Balanseregnskap
Sum egenkapital
70714
68702
66231
73269
67063
61750
Sum egenkapital og gjeld
89585
87185
87075
92193
72913
67344
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
58
54
52
53
5
284
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
49874
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5879
-
-
-
Driftsresultat
4722
0
0
0
Resultat etter skatt
3532
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
60346
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
64438
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-
Årlige statstilskudd
37107
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 56,7% 61,8%
Egenkapitalrentabilitet -14,9% -28,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -21,8%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Revisorberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
08-11-2018 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
24-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
25-04-2014 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
20-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
21-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
23-06-2010 Generalforsamling Levert Levert
23-06-2009 Generalforsamling Ikke levert Levert
25-06-2008 Generalforsamling Ikke levert Levert
02-10-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
10-08-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
29-06-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
13-04-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert