Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Chr. Michelsen Research AS

Forretningsadresse: Fantoftv. 38
5072 Bergen
Postadresse: 6031
5892 Bergen
Tlf. 55 57 40 40
Fax 55 57 40 41
Hjemmeside http://www.cmr.no/
Epost mona@cmr.no
Etablert 25-06-1992
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er allmennyttig, ved at det skal drive teknologisk orientert forskning og utviklingsarbeid i samarbeid med Universitetet i Bergen på et ideelt og allmennyttig grunnlag innenfor utvalgte områder til fremme av næringsutvikling, til hjelp for offentlig forvaltning og for å fremme innovasjon og nyskaping i samarbeid med næringslivet. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper, stiftelser og andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Norges forskningsråd skal informeres om enhver vedtektsendring i selskapet.


Daglig leder : Arvid Nøttveit
Styreleder : Ivar Aasheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Uni Research AS 35 % 9 800 9 800 000 9 800 000 0
Sparebanken Vest 5 % 1 400 1 400 000 1 400 000 0
CGG Veritas AS 5 % 1 400 1 400 000 0 0
Statoil New Energy AS 5 % 1 400 1 400 000 0 0
Akjsebeholdning:28 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:28 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
115511
124134
123986
140060
149341
121585
Driftsresultat
2214
26592
-17073
-6720
-4178
5954
Resultat etter skatt
8578
30207
-12866
-1969
-5411
12364
Balanseregnskap
Sum egenkapital
152206
143628
113420
122298
124267
129678
Sum egenkapital og gjeld
215455
200747
207953
204855
227831
198724
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
61
58
65
67
67
62
Årlige statstilskudd
-
-
-
-
-
-
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93372
94603
73422
60739
52641
48176
Driftsresultat
-4230
15432
25
-1914
-792
1701
Resultat etter skatt
7496
13281
4224
315
-507
1181
Balanseregnskap
Sum egenkapital
117314
54909
48268
46156
45998
46252
Sum egenkapital og gjeld
186202
168186
145073
143023
137842
131571
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
65
55
59
54
53
52
Årlige statstilskudd
-
3450
3450
3450
2800
2800
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
47150
46024
49737
Driftsresultat
-7289
-4601
2647
Resultat etter skatt
-3451
-2425
2938
Balanseregnskap
Sum egenkapital
45662
94775
60961
Sum egenkapital og gjeld
132439
130468
101261
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
54
56
56
Årlige statstilskudd
2800
2800
2800


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 70,6% 71,5% 54,5%
Egenkapitalrentabilitet 5,6% 21,0% -11,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 5,1%


Se leverte dokumenter