Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder: Svenn-Åge Dahl

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Helge Torbjørnsen Styreleder
Ragnhild Janbu Fresvik Styremedlem
Eirik Wærness Styremedlem
Stig Tenold Styremedlem
Nils-Arne Ekerhovd Styremedlem
Astrid Oline Ervik Styremedlem
Malin Arve Styremedlem
Linda Nøstbakken Styremedlem
Tina Søreide Varamedlem
Roar Aadland Varamedlem
Mette Storvestre Varamedlem
Karl Ove Aarbu Varamedlem
Kellis Akselsen Varamedlem
Julian Vedeler Johnsen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 0
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning: 9 400 Pålydende: 20 Aksjekapital: 188 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65846
60550
56176
56269
63611
64661
Driftsresultat
3919
2425
3007
6972
11855
1945
Resultat etter skatt
6081
1506
3519
6676
11105
2401
Balanseregnskap
Sum egenkapital
48577
42497
40991
37472
30796
20692
Sum egenkapital og gjeld
76408
74145
63484
61232
58966
55630
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
33
31
31
25
24
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
11200
9572
8039
7620
5224
7796
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65216
65470
67576
59145
59067
60475
Driftsresultat
2754
3432
4008
2806
2895
1435
Resultat etter skatt
3089
3699
4244
2827
2885
1575
Balanseregnskap
Sum egenkapital
18290
15201
16302
12058
9230
6345
Sum egenkapital og gjeld
47669
45908
40715
39132
37004
32384
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
22
22
23
24
24
26
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
0
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
7918
6303
10086
3740
5659
-
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
50556
58156
63286
65520
-
-
Driftsresultat
-5731
323
78
2169
0
0
Resultat etter skatt
-5767
-
-394
1970
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4770
8536
3923
4317
0
0
Sum egenkapital og gjeld
27406
34644
28824
34313
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
45
53
55
71
-
-
Årlige statstilskudd
0
0
0
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
Årlige statstilskudd
-
Statlige tilskudd
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 63,6% 57,3% 64,6% 61,2% 52,2%
Egenkapitalrentabilitet 12,5% 3,5% 8,6% 17,8% 36,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 15,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Økonomidata etter mal (Excel)
2005


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
24-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
27-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
29-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
25-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
21-12-2011 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
22-06-2011 Generalforsamling Levert Levert
18-05-2010 Generalforsamling Levert Levert
24-11-2009 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
13-05-2009 Generalforsamling Levert Levert
29-04-2008 Generalforsamling Levert Levert
28-11-2007 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
23-04-2007 Generalforsamling Ikke levert Levert
22-11-2006 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
07-06-2006 Generalforsamling Ikke levert Levert
28-04-2005 Generalforsamling Ikke levert Levert
10-06-2004 Generalforsamling Ikke levert Levert
26-05-2003 Generalforsamling Ikke levert Levert
18-03-2002 Generalforsamling Ikke levert Levert