Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Samfunns- og næringslivsforskning AS

Forretningsadresse: Helleveien 30
5045 BERGEN
Tlf. 55 95 95 00
Fax
Hjemmeside http://www.snf.no
Epost snf@snf
Etablert 28-11-2001


Daglig leder : Svenn-Åge Dahl
Styreleder : Helge Torbjørnsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges Handelshøyskole 85,11 % 8 000 160 000 800 000 0
Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 14,89 % 1 400 28 000 0 0
Akjsebeholdning:9 400 Pålydende:20 Aksjekapital:188 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
60550
56176
56269
63611
64661
65216
Driftsresultat
2425
3007
6972
11855
1945
2754
Resultat etter skatt
1506
3519
6676
11105
2401
3089
Balanseregnskap
Sum egenkapital
42497
40991
37472
30796
20692
18290
Sum egenkapital og gjeld
74145
63484
61232
58966
55630
47669
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
33
31
31
25
24
22
Årlige statstilskudd
-
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
0
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
9572
8039
7620
5224
7796
7918
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Resultatregnskap
Driftsinntekter
65470
67576
59145
59067
60475
50556
Driftsresultat
3432
4008
2806
2895
1435
-5731
Resultat etter skatt
3699
4244
2827
2885
1575
-5767
Balanseregnskap
Sum egenkapital
15201
16302
12058
9230
6345
4770
Sum egenkapital og gjeld
45908
40715
39132
37004
32384
27406
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
22
23
24
24
26
45
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
0
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
6303
10086
3740
5659
-
-
2006
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
58156
63286
65520
-
-
-
Driftsresultat
323
78
2169
0
0
0
Resultat etter skatt
-
-394
1970
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8536
3923
4317
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
34644
28824
34313
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
53
55
71
-
-
-
Årlige statstilskudd
0
0
-
-
-
-
Statlige tilskudd
-
-
-
-
-
-
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
-
-
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
Årlige statstilskudd
Statlige tilskudd
Oppdrag fra statlig virksomhet


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 57,3% 64,6% 61,2% 52,2%
Egenkapitalrentabilitet 3,5% 8,6% 17,8% 36,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 16,5%


Se leverte dokumenter