Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Oslotech AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Tlf. 22 95 85 00
Fax 22 60 44 27
Hjemmeside http://www.oslotech.no/
Epost post@oslotech.no
Etablert 20-11-1984
Om selskapet:
Mål Selskapets formål, er på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Selskapet vil herunder: - styrke eksisterende næringsliv og skape ny virksomhet basert på kunnskap som konkurransefortrinn - styrke relevante forskningsområder ved universitetet og forskningsinstituttene - motivere studenter, forskere og næringsliv til økt interesse for vekst- og verdiskapende forskning - styrke satsing på forskning og kunnskap for utvikling av fremtidens Norge.


Daglig leder : Karl-Christian Agerup
Styreleder : Sverre Munck
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 33,44 % 1 826 1 826 000 5 622 588 3 801 588
OsloMet – storbyuniversitetet 1,1 % 60 60 000 125 958 65 958
Oslo kommune 10,99 % 600 600 000 600 000 0
SIVA Selskapet for industrivekst SF 30,49 % 1 665 1 665 000 10 993 620 9 328 620
Akjsebeholdning:5 461 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 461 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
125946
126576
113538
111402
106098
102256
Driftsresultat
-7616
7138
-942
999
-3362
-7767
Resultat etter skatt
9498
37663
335
-2969
-21457
1934
Balanseregnskap
Sum egenkapital
125608
116110
78447
77626
80594
102052
Sum egenkapital og gjeld
147505
134428
94614
97514
117162
129886
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
14
14
12
15
17
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
93496
85991
80672
78478
77711
58300
Driftsresultat
-3175
-2882
-1266
-1985
-802
-1304
Resultat etter skatt
1080
-55
51
1049
2547
14605
Balanseregnskap
Sum egenkapital
100118
99038
99203
99152
98102
96445
Sum egenkapital og gjeld
114466
112962
118395
115092
128799
124175
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
17
17
17
16
13
2005
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
54153
57600
-
-
-
Driftsresultat
-975
-1472
0
0
0
Resultat etter skatt
26590
10620
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
84761
63531
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
115222
78537
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 85,2% 86,4% 82,9% 79,6%
Egenkapitalrentabilitet 7,6% 32,4% 0,4% -3,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 9,2%


Se leverte dokumenter