Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Oslotech AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Tlf. 22 95 85 00
Fax 22 60 44 27
Hjemmeside http://www.oslotech.no/
Epost post@oslotech.no
Etablert 20-11-1984
Om selskapet:
Mål Selskapets formål, er på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Selskapet vil herunder: - styrke eksisterende næringsliv og skape ny virksomhet basert på kunnskap som konkurransefortrinn - styrke relevante forskningsområder ved universitetet og forskningsinstituttene - motivere studenter, forskere og næringsliv til økt interesse for vekst- og verdiskapende forskning - styrke satsing på forskning og kunnskap for utvikling av fremtidens Norge.


Daglig leder : Karl-Christian Agerup
Styreleder : Sverre Munck
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 33,44 % 1 826 1 826 000 5 622 588 3 801 588
OsloMet – storbyuniversitetet 1,1 % 60 60 000 125 958 65 958
Oslo kommune 10,99 % 600 600 000 600 000 0
SIVA Selskapet for industrivekst SF 30,49 % 1 665 1 665 000 10 993 620 9 328 620
Akjsebeholdning:5 461 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 461 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
134491
133640
125946
126576
113538
111402
Driftsresultat
3243
4127
-7616
7138
-942
999
Resultat etter skatt
37571
6244
9498
37663
335
-2969
Balanseregnskap
Sum egenkapital
169423
131852
125608
116110
78447
77626
Sum egenkapital og gjeld
188759
149790
147505
134428
94614
97514
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
14
15
14
14
12
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Resultatregnskap
Driftsinntekter
106098
102256
93496
85991
80672
78478
Driftsresultat
-3362
-7767
-3175
-2882
-1266
-1985
Resultat etter skatt
-21457
1934
1080
-55
51
1049
Balanseregnskap
Sum egenkapital
80594
102052
100118
99038
99203
99152
Sum egenkapital og gjeld
117162
129886
114466
112962
118395
115092
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
15
17
17
17
17
17
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Resultatregnskap
Driftsinntekter
77711
58300
54153
57600
-
-
Driftsresultat
-802
-1304
-975
-1472
0
0
Resultat etter skatt
2547
14605
26590
10620
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
98102
96445
84761
63531
0
0
Sum egenkapital og gjeld
128799
124175
115222
78537
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
16
13
10
-
-
-
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
-
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
0
Sum egenkapital og gjeld
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 89,8% 88,0% 85,2% 86,4%
Egenkapitalrentabilitet 22,2% 4,7% 7,6% 32,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 16,7%


Se leverte dokumenter