Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Oslo

Forretningsadresse: Postboks 1072 Blindern
0316 Oslo
Tlf. +47 22 85 50 50
Fax +47 22 85 44 42
Hjemmeside http://www.uio.no/


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Rikshospitalet - Radiumhospital HF 30 000 % 300 3 000 120 000 900 000
Akjsebeholdning:1 Pålydende:10 Aksjekapital:10