Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 51
5006 BERGEN
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.seafoodinnovation.no
Om selskapet:
Beskrivelse Involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.


Daglig leder: Nina Stangeland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Einar Wathne Styreleder
Alf-Helge Aarskog Styremedlem
Henning Kolbjørn Beltestad Styremedlem
Andreas Kvame Styremedlem
Jan-Emil Johannessen Styremedlem
Jørn Ulheim Styremedlem
Fredrik Karl Witte StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 12,5 % 25 7 500 7 500 0
Akjsebeholdning: 200 Pålydende: 300 Aksjekapital: 60 000


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)