Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 51
5006 BERGEN
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.seafoodinnovation.no
Om selskapet:
Beskrivelse Involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.


Daglig leder: Nina Stangeland

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Einar Wathne Styreleder
Henning Kolbjørn Beltestad Styremedlem
Andreas Kvame Styremedlem
Jan-Emil Johannessen Styremedlem
Jørn Ulheim Styremedlem
Fredrik Karl Witte StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 12,5 % 25 7 500 7 500 0
Akjsebeholdning: 200 Pålydende: 300 Aksjekapital: 60 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12739
12073
Driftsresultat
666
-27
Resultat etter skatt
511
-30
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2490
1950
Sum egenkapital og gjeld
6478
3732
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018
Egenkapitalandel 38,4% 52,3%
Egenkapitalrentabilitet 20,5% -1,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 9,5%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
Revisorberetning (PDF)
2019
Styrets årsberetning (PDF)
2019


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
11-06-2020 Generalforsamling Levert Levert