Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 51
5006 BERGEN
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.seafoodinnovation.no
Om selskapet:
Beskrivelse Involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.


Daglig leder : Nina Stangeland
Styreleder : Einar Wathne
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 11,11 % 25 7 500 7 500 0
Akjsebeholdning:225 Pålydende:300 Aksjekapital:67 500


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12739
12073
Driftsresultat
666
-27
Resultat etter skatt
511
-30
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2490
1950
Sum egenkapital og gjeld
6478
3732
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
-


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018
Egenkapitalandel 38,4% 52,3%
Egenkapitalrentabilitet 20,5% -1,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 9,5%


Se leverte dokumenter