Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Forretningsadresse: Thormøhlens gate 51
5006 BERGEN
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.seafoodinnovation.no
Om selskapet:
Beskrivelse Involvere seg i bransjefremmende aktiviteter innenfor sjømatnæringen, herunder koordinere og bistå ved organisering og gjennomføring av bransjefremmende aktiviteter i samarbeid mellom næringsaktører, utdannings- og forskningsmiljøer og andre aktører tilknyttet sjømatnæringen.


Daglig leder : Nina Stangeland
Styreleder : Einar Wathne
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 12,5 % 25 7 500 7 500 0
Akjsebeholdning:200 Pålydende:300 Aksjekapital:60 000


Se leverte dokumenter