Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Valide AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4
4068 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034 Forus
4068 Stavanger
Tlf. +4751874000
Fax
Hjemmeside https://valide.no
Epost post@valide.no
Etablert 15-12-2015
Om selskapet:
Mål Validé skal være et førsteklasses teknologioverføringskontor og en inkubator i den nasjonale elitedivisjonen, som betjener regionale aktører og som har global påvirkning.
Beskrivelse Å drive utvikling basert på ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere. Slik utvikling kan omfatte å investere i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper, skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike selskaper og ved forvaltning av fond/eiendeler på vegne av andre. Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og -aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa. I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.


Daglig leder: Anne Cathrin Østebø

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Odd Torland Styreleder
Merete V Madland Styremedlem
Murshid Mikael Ali Styremedlem
Marianne Chesak Styremedlem
Arild Austigard Styremedlem
Mette Lervik Rønning Styremedlem
Anne Hjelle StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 11,95 % 31 638 119 528,36 2 813 179 2 693 651
Akjsebeholdning: 264 690 Pålydende: 3,78 Aksjekapital: 999 998,82


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
Revisorberetning (PDF)
2019
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
25-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2019 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert