Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Valide AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4
4068 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034 Forus
4068 Stavanger
Tlf. +4751874000
Fax
Hjemmeside https://valide.no
Epost post@valide.no
Etablert 15-12-2015
Om selskapet:
Mål Validé skal være et førsteklasses teknologioverføringskontor og en inkubator i den nasjonale elitedivisjonen, som betjener regionale aktører og som har global påvirkning.
Beskrivelse Å drive utvikling basert på ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere. Slik utvikling kan omfatte å investere i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper, skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike selskaper og ved forvaltning av fond/eiendeler på vegne av andre. Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og -aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa. I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.


Daglig leder: Anne Cathrin Østebø

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Per Ramvi Styreleder
Hans Tore Frydnes Styremedlem
Splveig Ege Tengesdal Styremedlem
Odd Torland Styremedlem
Hege Kverneland Varamedlem
Eirik Gundegjerde VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 11,95 % 31 638 119 528,36 2 813 179 2 693 651
Akjsebeholdning: 264 690 Pålydende: 3,78 Aksjekapital: 999 998,82


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
Revisorberetning (PDF)
2018