Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Valide AS

Forretningsadresse: Richard Johnsens gate 4
4068 Stavanger
Postadresse: Postboks 8034 Forus
4068 Stavanger
Tlf. +4751874000
Fax
Hjemmeside https://valide.no
Epost post@valide.no
Etablert 15-12-2015
Om selskapet:
Mål Validé skal være et førsteklasses teknologioverføringskontor og en inkubator i den nasjonale elitedivisjonen, som betjener regionale aktører og som har global påvirkning.
Beskrivelse Å drive utvikling basert på ideer fra forskningsmiljøer, næringsliv og grundere. Slik utvikling kan omfatte å investere i, forvalte og bidra til å utvikle vekstselskaper, skape verdier og realisere gevinster ved salg. Dette kan skje både ved direkte eierskap i slike selskaper og ved forvaltning av fond/eiendeler på vegne av andre. Selskapet skal også ha til formål å skape og utvikle innovasjonsmiljøer og -aktiviteter som skal være til inspirasjon for gründere og forskere i hele regionen, og stimulere til forskning med utgangspunkt i behov fra næringslivet og vice versa. I tillegg skal selskapet kunne delta i annen virksomhet med tilsvarende formål.


Daglig leder : Anne Cathrin Østebø
Styreleder : Odd Torland
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 11,95 % 31 638 119 528,36 2 813 179 2 693 651
Akjsebeholdning:264 690 Pålydende:3,78 Aksjekapital:999 998,82


Se leverte dokumenter