Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

MARINEHOLMEN RASLAB AS

Forretningsadresse: Solheimsgaten 15
5058 BERGEN
Postadresse: Postboks 990 Sentrum
5808 BERGEN
Tlf.
Fax


Daglig leder: Mark Darryn Powel

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Timothy Dodson Nestleder
Øyvind Ramberg Styreleder
Reidar Handegård Styremedlem
Hans Torstein Kleivdal StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 23,53 % 2 000 200 000 2 000 000 1 800 000
STIFTELSEN INDUSTRILABORATORIET 11,76 % 1 000 100 000 1 000 000 900 000
Norce Innovation AS 11,76 % 1 000 100 000 1 000 000 900 000
MARINEHOLMEN FORSKNINGSPARK AS 52,94 % 4 500 450 000 4 230 000 0
Akjsebeholdning: 8 500 Pålydende: 100 Aksjekapital: 850 000


Ansatte, drift o.l.
2019
Resultatregnskap
Driftsresultat
-785
Resultat etter skatt
-517
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7983
Sum egenkapital og gjeld
20017
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2019
Egenkapitalandel 39,9%
Egenkapitalrentabilitet -6,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -6,5%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
Revisorberetning (PDF)
2019


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
20-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
20-05-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert