Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

MARINEHOLMEN RASLAB AS

Forretningsadresse: Solheimsgaten 15
5058 BERGEN
Postadresse: Postboks 990 Sentrum
5808 BERGEN
Tlf.
Fax


Daglig leder : Mark Darryn Powel
Styreleder : Øyvind Ramberg
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 23,53 % 2 000 200 000 2 000 000 1 800 000
STIFTELSEN INDUSTRILABORATORIET 11,76 % 1 000 100 000 1 000 000 900 000
Norce Innovation AS 11,76 % 1 000 100 000 1 000 000 900 000
MARINEHOLMEN FORSKNINGSPARK AS 52,94 % 4 500 450 000 4 230 000 0
Akjsebeholdning:8 500 Pålydende:100 Aksjekapital:850 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
Resultatregnskap
Driftsresultat
-785
Resultat etter skatt
-517
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7983
Sum egenkapital og gjeld
20017
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2019
Egenkapitalandel 39,9%
Egenkapitalrentabilitet -6,5%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -6,5%


Se leverte dokumenter