Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

I4Helse AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 100 % 1 000 1 000 000 1 000 000 0
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 1 000 000