Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Nordic Edge AS

Forretningsadresse: Østervåg 5
4006 Stavanger
Tlf.
Fax
Epost stig@nordicedge.org
Etablert 22-06-2016
Om selskapet:
Beskrivelse Bidra til å gjøre Stavanger regionen til Nordens fremste smartregion. Selskapet arrangerer Nordic Edge Expo og kan også initiere, utvikle og delta i andre arrangementer og aktiviteter som tjener hovedformålet.


Daglig leder: Stig Finnesand

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ivar Rusdal Styreleder
Eirik Gundegjerde Styremedlem
Thor Christian Haugland Styremedlem
Marit Salte Styremedlem
Torgeir Waterhouse Styremedlem
Anne Woie Styremedlem
Anne Cathrin Østebø StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 1,41 % 100 10 000 100 000 90 000
Akjsebeholdning: 7 100 Pålydende: 100 Aksjekapital: 710 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10096
7939
Driftsresultat
-161
98
Resultat etter skatt
-159
98
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1219
1278
Sum egenkapital og gjeld
4402
5448
Ansatte og tilskudd


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017
Egenkapitalandel 27,7% 23,5%
Egenkapitalrentabilitet -13,0% 7,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -2,7%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
13-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
29-04-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Ikke levert
10-08-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
23-05-2018 Generalforsamling Ikke levert Levert