Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Future Materials AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Tlf.
Fax


Daglig leder: Aslaug Hagestad Nag

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Håvard Ingvald Moe Styreleder
Morten Henriksen Styremedlem
Rachel Funderud Syrtveit Styremedlem
Knut Edward Mørk Styremedlem
Gro Eide Varamedlem
Ingunn Ettestøl Varamedlem
Geir Grasmo Varamedlem
Terje Halvorsen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Resitec AS 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Arendals Fossekompani ASA 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Elkem AS Technology Kristiansand 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 100 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
Revisorberetning (PDF)
2019
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
29-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
27-05-2019 Generalforsamling Levert Levert