Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Future Materials AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
Tlf.
Fax


Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Resitec AS 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Arendals Fossekompani ASA 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Elkem AS Technology Kristiansand 25 % 250 25 000 27 500 2 500
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 100 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
Revisorberetning (PDF)
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-05-2019 Generalforsamling Levert Levert