Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Pharma Holdings AS

Forretningsadresse: Sykhusvegen 23
9019 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Utvikling, markedsføring og salg av medisinske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme elller tilstøtende bransje.


Daglig leder : Kjetil Vangsnes
Styreleder : Bernt Enderud
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,08 % 361 361 37 104 0
Akjsebeholdning:470 709 Pålydende:1 Aksjekapital:470 709


Se leverte dokumenter