Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Amicoat AS

Forretningsadresse: Sykhusvegen 23
9019 Tromsø
Postadresse: 6447 Langnes
9294 Tromsø
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Utvikling, markedsføring og salg av medisinske, kjemiske og bioteknologiske produkter, samt dertil hørende virksomhet. Selskapet kan ha eierinteresser i foretak innen samme eller tilstøtende bransje.


Daglig leder : Kjetil Vangsnes
Styreleder : Gert Wilhelm Munthe
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,14 % 18 088 18 088 6 184 0
Akjsebeholdning:12 881 815 Pålydende:1 Aksjekapital:12 881 815


Se leverte dokumenter