Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Forretningsadresse: C/O OsloMet - storbyuniversitetet
Pilestredet 46 0167 Oslo
Postadresse: C/O Simula Research Laboratory AS, Postboks 134
1325 Lysaker
Tlf.
Fax
Etablert 21-11-2017
Om selskapet:
Beskrivelse drive forskning på utvalgte områder innen informatikk, veilede doktorgrads- og masterstudenter ved OaloMet. Selskapet kan også engasjere seg i andre aktiviterer innen IKT-feltet. Selskapet er et ideelt og alemennyttig foretak. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder: Olav Lysne

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Kyrre Lekve Styreleder
Morten Irgens Styremedlem
Maren Kristine Moen Styremedlem
Rachel Thomas Styremedlem
Laurence Habib Styremedlem
Tor Saglie StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 49 % 980 980 000 980 000 0
Simula Research Laboratory AS 51 % 1 020 1 020 000 1 020 000 0
Akjsebeholdning: 2 000 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 2 000 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
58929
32366
0
Driftsresultat
7446
6116
0
Resultat etter skatt
13501
6106
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
15501
8106
2000
Sum egenkapital og gjeld
28315
20591
2081
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
21
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017
Egenkapitalandel 54,7% 39,4% 96,1%
Egenkapitalrentabilitet 87,1% 75,3% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 54,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert