Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Forretningsadresse: C/O OsloMet - storbyuniversitetet
Pilestredet 46 0167 Oslo
Postadresse: C/O Simula Research Laboratory AS, Postboks 134
1325 Lysaker
Tlf.
Fax
Etablert 21-11-2017
Om selskapet:
Beskrivelse drive forskning på utvalgte områder innen informatikk, veilede doktorgrads- og masterstudenter ved OaloMet. Selskapet kan også engasjere seg i andre aktiviterer innen IKT-feltet. Selskapet er et ideelt og alemennyttig foretak. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder : Olav Lysne
Styreleder : Kyrre Lekve
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 49 % 980 980 000 980 000 0
Simula Research Laboratory AS 51 % 1 020 1 020 000 1 020 000 0
Akjsebeholdning:2 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
32366
0
Driftsresultat
6116
0
Resultat etter skatt
6106
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8106
2000
Sum egenkapital og gjeld
20591
2081
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
21
0


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017
Egenkapitalandel 39,4% 96,1%
Egenkapitalrentabilitet 75,3% 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 37,7%


Se leverte dokumenter