Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS

Forretningsadresse: C/O OsloMet - storbyuniversitetet
Pilestredet 46 0167 Oslo
Postadresse: C/O Simula Research Laboratory AS, Postboks 134
1325 Lysaker
Tlf.
Fax
Etablert 21-11-2017
Om selskapet:
Beskrivelse drive forskning på utvalgte områder innen informatikk, veilede doktorgrads- og masterstudenter ved OaloMet. Selskapet kan også engasjere seg i andre aktiviterer innen IKT-feltet. Selskapet er et ideelt og alemennyttig foretak. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder : Olav Lysne
Styreleder : Aslak Tveito
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 49 % 980 980 000 980 000 0
Simula Research Laboratory AS 51 % 1 020 1 020 000 1 020 000 0
Akjsebeholdning:2 000 Pålydende:1 000 Aksjekapital:2 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2000
Sum egenkapital og gjeld
2000
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 0,0%


Se leverte dokumenter