Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Agder Research Holding AS

Forretningsadresse: Universitetsveien 25A
4630 Kristiansand S
Tlf. 918 73 616
Fax
Epost kjetil.hellang@uia.no
Om selskapet:
Beskrivelse Å eie aksjer i andre selskaper som driver med forskning, innovasjon, nyskapning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv. Selskapet skal ikke ha som formål å gi aksjeeierne økonomisk utbytte.


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Seunn Smith-Tønnessen Styreleder
Gunnar Kulia Styremedlem
Carina Ugland Styremedlem
Hans Kjetil Lysgård Styremedlem
Heidi Kristensen Varamedlem
Ragnar Tronstad Varamedlem
Lise Solgaard VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 52 % 520 156 000 4 537 750 4 381 750
MH Wirth As 2,6 % 26 7 800 335 998 328 198
Agder Energi AS 5,7 % 57 17 100 736 611 719 511
Elkem AS 1,8 % 18 5 400 232 614 227 214
J.B. Ugland Venture AS 9,5 % 95 28 500 1 227 685 1 199 185
Skeie Group as 4,2 % 42 12 600 542 766 530 166
Sparebanken SØR 1,2 % 12 3 600 155 076 151 476
Stiftelsen Agderforskning 23 % 230 69 000 2 972 290 2 903 290
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 300 Aksjekapital: 300 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
Revisorberetning (PDF)
2019
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
29-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
11-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
03-01-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
20-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert