Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Agder Research Holding AS

Forretningsadresse: Gimlemoen 25A
4630 Kristiansand S
Tlf. 918 73 616
Fax
Epost kjetil.hellang@uia.no
Om selskapet:
Beskrivelse Å eie aksjer i andre selskaper som driver med forskning, innovasjon, nyskapning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv. Selskapet skal ikke ha som formål å gi aksjeeierne økonomisk utbytte.


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Seunn Smith-Tønnessen Styreleder
Per Sigurd Sørensen Styremedlem
Gunnar Kulia Styremedlem
Carina Ugland Styremedlem
Ragnar Tronstad Varamedlem
Lise Solgaard Varamedlem
Magne Aasheim Knudsen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 52 % 520 156 000 4 537 750 4 381 750
MH Wirth As 2,6 % 26 7 800 335 998 328 198
Agder Energi AS 5,7 % 57 17 100 736 611 719 511
Elkem AS 1,8 % 18 5 400 232 614 227 214
J.B. Ugland Venture AS 9,5 % 95 28 500 1 227 685 1 199 185
Skeie Group as 4,2 % 42 12 600 542 766 530 166
Sparebanken SØR 1,2 % 12 3 600 155 076 151 476
Stiftelsen Agderforskning 23 % 230 69 000 2 972 290 2 903 290
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 300 Aksjekapital: 300 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
11-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
03-01-2018 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert