Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Agder Research Holding AS

Forretningsadresse: Universitetsveien 25A
4630 Kristiansand S
Tlf. 918 73 616
Fax
Epost kjetil.hellang@uia.no
Om selskapet:
Beskrivelse Å eie aksjer i andre selskaper som driver med forskning, innovasjon, nyskapning, utvikling og formidling som bidrar til videreutvikling av nærings- og samfunnsliv. Selskapet skal ikke ha som formål å gi aksjeeierne økonomisk utbytte.


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 52 % 520 156 000 4 537 750 4 381 750
MH Wirth As 2,6 % 26 7 800 335 998 328 198
Agder Energi AS 5,7 % 57 17 100 736 611 719 511
Elkem AS 1,8 % 18 5 400 232 614 227 214
J.B. Ugland Venture AS 9,5 % 95 28 500 1 227 685 1 199 185
Skeie Group as 4,2 % 42 12 600 542 766 530 166
Sparebanken SØR 1,2 % 12 3 600 155 076 151 476
Stiftelsen Agderforskning 23 % 230 69 000 2 972 290 2 903 290
Akjsebeholdning:1 000 Pålydende:300 Aksjekapital:300 000


Se leverte dokumenter