Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Stavanger Research Holding AS

Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 15
4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8046 Forus
4068 Stavanger
Tlf.
Fax
Etablert 01-11-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å eie og forvalte eierandeler i Forskningsselskap Sørvest AS, gjennom å fremme nasjonal og internasjonal oppdragsforskning med lokal forankring og tilstedeværelse i Stavanger-regionen og i samarbeid med Universitetet i Stavanger.


Daglig leder: Kjartan Melberg

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ingvald Løyning Styreleder
Ole Ringdal Styremedlem
Tone Grindland Styremedlem
Merete V Madland Styremedlem
Dag Mossige Styremedlem
Eli Løvaas Kolstø VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 50 % 28 275 28 275 000 56 550 000 28 275 000
Akjsebeholdning: 56 550 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 56 550 000


Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-126
Resultat etter skatt
-124
Balanseregnskap
Sum egenkapital
112971
Sum egenkapital og gjeld
113093
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 99,9%
Egenkapitalrentabilitet -0,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -0,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
26-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
04-02-2020 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
17-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
19-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Ikke levert
05-12-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert