Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stavanger Research Holding AS

Forretningsadresse: Professor Olav Hanssens vei 15
4021 Stavanger
Postadresse: Postboks 8046 Forus
4068 Stavanger
Tlf.
Fax
Etablert 01-11-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å eie og forvalte eierandeler i Forskningsselskap Sørvest AS, gjennom å fremme nasjonal og internasjonal oppdragsforskning med lokal forankring og tilstedeværelse i Stavanger-regionen og i samarbeid med Universitetet i Stavanger.


Daglig leder : Kjartan Melberg
Styreleder : Ingvald Løyning
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 50 % 28 275 28 275 000 56 550 000 28 275 000
Akjsebeholdning:56 550 Pålydende:1 000 Aksjekapital:56 550 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-126
Resultat etter skatt
-124
Balanseregnskap
Sum egenkapital
112971
Sum egenkapital og gjeld
113093
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 99,9%
Egenkapitalrentabilitet -0,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -0,1%


Se leverte dokumenter