Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Blue Revolution Centre AS

Forretningsadresse: Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDA
Postadresse: 4142, Sandviken
5835 BERGEN
Tlf.
Fax


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arne Fredheim Styreleder
Anne Storset Styremedlem
Anders Sæther Styremedlem
Marit Stormoen Styremedlem
Hanne Digre Styremedlem
Øyvind Oaland VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 33,33 % 10 000 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 30 000 Pålydende: 1 Aksjekapital: 30 000


Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4580
Sum egenkapital og gjeld
4580
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 0,0%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
Styrets årsberetning (PDF)
2018


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
18-06-2019 Generalforsamling Ikke levert Levert
25-06-2018 Generalforsamling Levert Levert