Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Blue Revolution Centre AS

Forretningsadresse: Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDA
Postadresse: 4142, Sandviken
5835 BERGEN
Tlf.
Fax


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 33,33 % 10 000 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning:30 000 Pålydende:1 Aksjekapital:30 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4580
Sum egenkapital og gjeld
4580
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 100,0%
Egenkapitalrentabilitet 0,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 0,0%


Se leverte dokumenter