Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Studiesenteret.no AS under avvikling

Forretningsadresse: Pilestrdet 46
0167 Oslo
Postadresse: Strandveien 6A
9350 Sjøvegan
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.studiesenteret.no
Etablert 03-03-2000
Om selskapet:
Mål Utvikle og drive nettverk av læringsarenaer i Norden.


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 97,6 % 122 3 660 000 3 000 022 0
Gausdal kommune 0,8 % 1 30 000 30 000 0
TYDAL KOMMUNE 0,8 % 1 30 000 30 000 0
Akjsebeholdning:125 Pålydende:30 000 Aksjekapital:3 750 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3728
7281
8754
Driftsresultat
257
-1671
-567
Resultat etter skatt
375
-1691
-647
Balanseregnskap
Sum egenkapital
168
-206
1484
Sum egenkapital og gjeld
361
1988
3870
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
2
2


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017
Egenkapitalandel 46,5% -10,4% 38,3%
Egenkapitalrentabilitet 223,2% 820,9% -43,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 333,5%


Se leverte dokumenter