Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Forretningsadresse: Nygårdsgaten 112
5008 BERGEN
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen
5838 Bergen
Tlf.
Fax
Etablert 03-07-2017
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å fremme eksternt finansiert forskning av høy kvalitet og relevans til anvendelse i næringsliv, forvalting og i samfunnet for øvrig. Selskapet skal fremme innovasjon og nyskapning i samarbeid med samfunn og næringsliv. Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonærene. Selskapets overskudd og tilgjengelige kapital skal i henhold til aksjeloven § 2-2(2)kun disponeres i samsvar med selskapets formål, og skal sikre selskapets langsiktige kunnskaps- og kompetanseoppbygging og stimulere til vedlikehold og videreutvikling av dets vitenskapelige relevans og kvalitet.


Daglig leder : Elisabeth Maråk Støle
Styreleder : Hans Olav Lindal
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 51,85 % 560 1 120 000 61 570 000 0
SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF 1,11 % 12 24 000 0 0
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,24 % 35 70 000 21 054 298 0
Stavanger Research Holding AS 31,48 % 340 680 000 0 0
EQUINOR TECHNOLOGY VENTURES AS 1,2 % 13 26 000 0 0
Agder Research Holding AS 9,26 % 100 200 000 0 0
Akjsebeholdning:1 080 Pålydende:2 000 Aksjekapital:2 160 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
Resultatregnskap
Driftsinntekter
690786
Driftsresultat
-21753
Resultat etter skatt
-21753
Balanseregnskap
Sum egenkapital
391540
Sum egenkapital og gjeld
801861
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
769
Statlige tilskudd
138922


Regnskapsnøkkeltall
2018
Egenkapitalandel 48,8%
Egenkapitalrentabilitet -5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -5,6%


Se leverte dokumenter