Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

ARD Innovation AS

Forretningsadresse: Høgskoleveien 12
1433 Ås
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Innovasjonssenteret Campus Ås AS har som mål å bidra til økt verdiskapning basert på forskning, innovasjon og kompetanse fra NIBIO og NMBU. Selskapet skal være partenes redskap i kommersialsiering av forskningsresultater, utvikling av entreprenørskapskultur og næringssamarbeid.


Daglig leder: Jorun Pedersen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Per Stålnacke Nestleder
Camilla Røsjø Styremedlem
Gudbrand Rødsrud Styremedlem
Hans Christian Sundby Varamedlem
Maria Johnson VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 50 % 400 400 000 400 000 0
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 50 % 400 400 000 1 000 0
Akjsebeholdning: 800 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 800 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
3045
0
Driftsresultat
17
0
Resultat etter skatt
8
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
808
0
Sum egenkapital og gjeld
2799
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
0
Årlige statstilskudd
-
0
Statlige tilskudd
1106
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
1729
0


Regnskapsnøkkeltall
2017
Egenkapitalandel 28,9%
Egenkapitalrentabilitet 1,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 1,0%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
22-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2017 Generalforsamling Levert Levert