Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Aggrator Inkubator Ås AS

Forretningsadresse: C/O NMBU Høgskoleveien 12
1433 Ås
Postadresse: Postboks 19
1431 Ås
Tlf.
Fax
Hjemmeside http://www.campusaas.no/inkubator-arings.html
Epost sh@inkubatoras.no
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å lede og assistere, i hovedsak forskningsbaserte selskaper innenfor bioøkonomi i oppstartsfasen (inkubasjonsfasen) ved hjelp av skreddersydde forretningsutviklingstjenester


Daglig leder : Simen Hesleskaug
Styreleder : Ragnhild Solheim
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 16,67 % 25 25 000 100 000 75 000
NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi 16,67 % 25 25 000 100 000 75 000
Kjeller Innovasjon AS 33,33 % 50 50 000 150 000 100 000
SIVA - Selskapet for industrivekst - SF 33,33 % 50 50 000 150 000 100 000
Akershus fylkeskommune 0 % 0 0 0 0
Akjsebeholdning:150 Pålydende:1 000 Aksjekapital:150 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5360
4081
1573
Driftsresultat
59
618
133
Resultat etter skatt
16
474
100
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1090
874
400
Sum egenkapital og gjeld
2122
2644
1784
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1
1
1


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 51,4% 33,1%
Egenkapitalrentabilitet 1,5% 54,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år 27,9%


Se leverte dokumenter