Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Digforsk AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22855184
Fax
Hjemmeside http://www.digforsk.uio.no
Epost post@digforsk.no


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Sveinung Eikeland Styreleder
Robert Jensen Styremedlem
Inger Stray Lien Styremedlem
Steinar Pedersen Styremedlem
Per Mathis Siri Styremedlem
Hege Elisabeth Stock VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 % 165 1 650 000 1 000 000 -650 000
Akjsebeholdning: 165 Pålydende: 10 000 Aksjekapital: 1 650 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8393
7737
6410
6173
Driftsresultat
438
502
-389
-94
Resultat etter skatt
439
508
-381
-85
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3895
3455
2948
3328
Sum egenkapital og gjeld
5178
4556
4474
4272
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
-
-
Statlige tilskudd
-
-
5940
5569


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 75,2% 75,8% 65,9% 77,9%
Egenkapitalrentabilitet 11,3% 14,7% -12,9% -2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,6%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-04-2020 Generalforsamling Levert Levert
10-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
09-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
09-08-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-03-2017 Generalforsamling Levert Levert
03-01-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert