Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Digforsk AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22855184
Fax
Hjemmeside http://www.digforsk.uio.no
Epost post@digforsk.no


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Sveinung Eikeland Styreleder
Robert Jensen Styremedlem
Inger Stray Lien Styremedlem
Steinar Pedersen Styremedlem
Per Mathis Siri Styremedlem
Hege Elisabeth Stock VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 % 165 1 650 000 1 000 000 -650 000
Akjsebeholdning: 165 Pålydende: 10 000 Aksjekapital: 1 650 000


Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6410
6173
Driftsresultat
-389
-94
Resultat etter skatt
-381
-85
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2948
3328
Sum egenkapital og gjeld
4474
4272
Ansatte og tilskudd
Statlige tilskudd
5940
5569


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 65,9% 77,9%
Egenkapitalrentabilitet -12,9% -2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -7,7%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
10-04-2019 Generalforsamling Levert Levert
09-04-2018 Generalforsamling Levert Levert
09-08-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
27-03-2017 Generalforsamling Levert Levert
03-01-2017 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert