Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Digforsk AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22855184
Fax
Hjemmeside http://www.digforsk.uio.no
Epost post@digforsk.no


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 % 165 1 650 000 1 000 000 -650 000
Akjsebeholdning:165 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 650 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6410
6173
Driftsresultat
-389
-94
Resultat etter skatt
-381
-85
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2948
3328
Sum egenkapital og gjeld
4474
4272
Ansatte og tilskudd
Statlige tilskudd
5940
5569


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016
Egenkapitalandel 65,9% 77,9%
Egenkapitalrentabilitet -12,9% -2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -7,7%


Se leverte dokumenter