Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Digforsk AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf. 22855184
Fax
Hjemmeside http://www.digforsk.uio.no
Epost post@digforsk.no


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 % 165 1 650 000 1 000 000 -650 000
Akjsebeholdning:165 Pålydende:10 000 Aksjekapital:1 650 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8393
7737
6410
6173
Driftsresultat
438
502
-389
-94
Resultat etter skatt
439
508
-381
-85
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3895
3455
2948
3328
Sum egenkapital og gjeld
5178
4556
4474
4272
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
7
7
-
-
Statlige tilskudd
-
-
5940
5569


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 75,2% 75,8% 65,9% 77,9%
Egenkapitalrentabilitet 11,3% 14,7% -12,9% -2,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 2,6%


Se leverte dokumenter