Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

SINTEF Helgeland AS

Forretningsadresse: Nytorget 5
8622 Mo i Rana
Postadresse: Postboks 1364
8602 Mo i Rana
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapets formål iht vedtektenes §3er å drive oppdragsforskning.


Daglig leder: Stein Espen Bøe

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Jack Arild Ødegård Styreleder
Eli Aamot Styremedlem
Arve Ulriksen Styremedlem
Bjørn Audun Risøy Styremedlem
Stig Erik Fossum Styremedlem
Berit Laanke StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 10,99 % 100 10 000 1 000 000 990 000
Akjsebeholdning: 910 Pålydende: 100 Aksjekapital: 91 000


Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8894
7857
5288
456
Driftsresultat
1353
1321
-955
-888
Resultat etter skatt
1148
1336
-941
-882
Balanseregnskap
Sum egenkapital
4711
3563
2227
3169
Sum egenkapital og gjeld
6514
4955
4224
4579
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
6
4
4
2


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 72,3% 71,9% 52,7% 69,2%
Egenkapitalrentabilitet 24,4% 37,5% -42,3% -27,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -2,1%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2019
2018
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
09-06-2020 Generalforsamling Levert Levert
12-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
08-06-2017 Generalforsamling Levert Levert