Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

MILJØFORSKNINGSSENTERET AS

Forretningsadresse: Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Tlf.
Fax
Etablert 24-06-2003
Om selskapet:
Beskrivelse Føre opp og eie et bygg tilknyttet Forskningsparken og leie det ut for til Forskningsparken AS for videre fremleie til virksomheter som bidrar til å fremme forskning og forskningssamarbeid innenfor miljøsektoren, eller bidrar til nyskaping, vekst og økt verdiskapning innenfor denne sektor eller i Norsk Næringsliv og i samfunnet ellers.


Daglig leder : Jørn Omland
Styreleder : Jørn Omland
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 10,8 % 216 21 600 1 803 600 1 782 000
Akjsebeholdning:2 000 Pålydende:100 Aksjekapital:200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
0
0
0
1624
Driftsresultat
71
-50
-25
-105
478
Resultat etter skatt
562
-848
-1830
-15843
393
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-5378
-4816
-3968
-2138
405
Sum egenkapital og gjeld
7
554
802
9138
1949
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel -76 828,6% -869,3% -494,8% -23,4% 20,8%
Egenkapitalrentabilitet -10,4% 17,6% 46,1% 741,0% 97,0%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 5 år 178,3%


Se leverte dokumenter