Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Simula UiB AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som hovedformål å drive grunnleggende langsiktig forskning og utvikle og gi utdanningstilbud på utvalgte områder innen informasjons- og kommunikasjonssikkerhet, og gjennom dette også bidra til nyskapning og innovasjon i arbeidslivet. Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.


Daglig leder: Kjell Jørgen Hole

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Olav Lysne Styreleder
Fredrik Manne Styremedlem
Sondre Rønjom Styremedlem
Eva Hildrum Styremedlem
Marianne Aasen Styremedlem
Eirik Rosnes Styremedlem
Christian Otterstad Styremedlem
Tone Gamlemshaug Styremedlem
Yauhen Yakimenka Varamedlem
Håvard Raddum VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Bergen 49 % 490 196 000 196 000 0
Akjsebeholdning: 1 000 Pålydende: 400 Aksjekapital: 400 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17776
12619
10015
Driftsresultat
5119
2487
2652
Resultat etter skatt
5102
2479
2652
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10634
5531
3052
Sum egenkapital og gjeld
17714
7259
4745
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
8
7


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016
Egenkapitalandel 60,0% 76,2% 64,3%
Egenkapitalrentabilitet 48,0% 44,8% 86,9%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 59,9%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2019
2018
2017
2016
Revisorberetning (PDF)
2019
2018
2017
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-05-2020 Generalforsamling Levert Levert
07-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
29-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
27-01-2016 Generalforsamling Ikke levert Levert