Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Mechatronics Innovation Lab AS

Forretningsadresse: Jon Lilletuns vei 9, Bygg J
4879 Grimstad
Postadresse: Postboks 422
4604 Kristiansand
Tlf. 90871564
Fax
Hjemmeside http://www.mil-as.no
Epost bernt@mil-as.no
Etablert 28-10-2015
Om selskapet:
Mål Selskapet skal drive og utvikle laboratorium og testanlegg for industri og forskningsmiljøer, samt legge til rette for innovasjon og forskningsaktiviteter med utgangspunkt i forannevnte.


Daglig leder : Bernt Inge Øhrn
Styreleder : Tor Ove Bråten
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 85,71 % 180 180 000 13 485 000 13 305 000
Norwegian Research Centre AS 14,29 % 30 30 000 615 000 585 000
Akjsebeholdning:210 Pålydende:1 000 Aksjekapital:210 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-172
Resultat etter skatt
-167
Balanseregnskap
Sum egenkapital
3933
Sum egenkapital og gjeld
11433
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2016
Egenkapitalandel 34,4%
Egenkapitalrentabilitet -4,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år -4,2%


Se leverte dokumenter