Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Møreforsking Ålesund AS

Forretningsadresse: Borgundvegen 340
6009 Ålesund
Postadresse: 5075
6021 Ålesund
Tlf.
Fax
Etablert 02-10-2015


Daglig leder: Agnes Christine Gundersen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Ann Elisabeh Wedø Nestleder
Odd Einar Folland Styreleder
Odd Einar Folland Styreleder
Anne Holstad Styremedlem
Tormod Thomsen Styremedlem
Annik Magerholm Fet Styremedlem
Bjørn Tore Nystrand Styremedlem
Jan Emblesvåg Styremedlem
Ann Helen Hellevik Varamedlem
Jan Børre Rydningen VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 49 % 2 598 2 598 000 2 598 000 0
Akjsebeholdning: 5 302 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 5 302 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
33515
41855
35065
4319
Driftsresultat
166
338
601
-273
Resultat etter skatt
97
248
391
-280
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5746
5649
5401
5010
Sum egenkapital og gjeld
20295
24986
20457
20713
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
23
18
1


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 28,3% 22,6% 26,4% 24,2%
Egenkapitalrentabilitet 1,7% 4,4% 7,2% -5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 1,9%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
28-09-2019 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
21-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
22-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
19-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
09-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
10-12-2015 Generalforsamling Levert Levert