Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking Ålesund AS

Forretningsadresse: Borgundvegen 340
6009 Ålesund
Postadresse: 5075
6021 Ålesund
Tlf.
Fax
Etablert 02-10-2015


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Odd Einar Folland
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 49 % 2 598 2 598 000 2 598 000 0
Akjsebeholdning:5 302 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 302 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
33515
41855
35065
4319
Driftsresultat
166
338
601
-273
Resultat etter skatt
97
248
391
-280
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5746
5649
5401
5010
Sum egenkapital og gjeld
20295
24986
20457
20713
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
24
23
18
1


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 28,3% 22,6% 26,4% 24,2%
Egenkapitalrentabilitet 1,7% 4,4% 7,2% -5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 1,9%


Se leverte dokumenter