Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking Ålesund AS

Forretningsadresse: Borgundvegen 340
6009 Ålesund
Postadresse: 5075
6021 Ålesund
Tlf.
Fax
Etablert 02-10-2015


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Odd Einar Folland
(Mer om styre og ledelse)

[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
36578
33515
41855
35065
4319
Driftsresultat
800
166
338
601
-273
Resultat etter skatt
1336
97
248
391
-280
Balanseregnskap
Sum egenkapital
7082
5746
5649
5401
5010
Sum egenkapital og gjeld
18231
20295
24986
20457
20713
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
26
24
23
18
1


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 38,8% 28,3% 22,6% 26,4%
Egenkapitalrentabilitet 18,9% 1,7% 4,4% 7,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 8,0%


Se leverte dokumenter