Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Møreforsking Ålesund AS

Forretningsadresse: Borgundvegen 340
6009 Ålesund
Postadresse: 5075
6021 Ålesund
Tlf.
Fax
Etablert 02-10-2015


Daglig leder : Agnes Christine Gundersen
Styreleder : Elisabeth Maråk Støle
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 49 % 2 598 2 598 000 2 598 000 0
Akjsebeholdning:5 302 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 302 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
Resultatregnskap
Driftsinntekter
41855
35065
4319
Driftsresultat
338
601
-273
Resultat etter skatt
248
391
-280
Balanseregnskap
Sum egenkapital
5649
5401
5010
Sum egenkapital og gjeld
24986
20457
20713
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
23
18
1


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015
Egenkapitalandel 22,6% 26,4% 24,2%
Egenkapitalrentabilitet 4,4% 7,2% -5,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 3 år 2,0%


Se leverte dokumenter