Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

SINPRO AS

Forretningsadresse: Gismerøyveien 89
4515 Mandal
Tlf. 480 06 811
Fax
Hjemmeside http://www.sinpro.no
Epost e.lunde@sinpro.no
Etablert 26-06-2014
Om selskapet:
Mål Å sørge for at administrative og forretningsmessige funksjoner i klyngesamarbeidet SINPRO. Selskapet skal ivareta funksjonen som kontraktspartner for avtaler SINPRO-nettverket inngår med eksterne samarbeidspartnere og kunder, og selskapet skal ivareta ansvar for forretningsførsel og koordineringsfunksjoner i SINPRO-nettverket, herunder ha evt. arbeidsgiveransvar.


Daglig leder: Alf Erik Andersen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Erlend Knutsen Styreleder
Bjørge Reiersen Styremedlem
Jens Jacob Kjos-Hanssen Styremedlem
Søren Kragholm Styremedlem
Philip Magnus Hammarstrøm Pedersen Styremedlem
Arild Ariansen Styremedlem
Linda Louise Brokke Varamedlem
Øyvind Hægeland Varamedlem
Svein Rune Stiland VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 6,06 % 10 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 165 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 165 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2016
Revisorberetning (PDF)
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
26-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
29-08-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
07-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2015 Generalforsamling Levert Levert