Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

SINPRO AS

Forretningsadresse: Gismerøyveien 89
4515 Mandal
Tlf. 480 06 811
Fax
Hjemmeside http://www.sinpro.no
Epost e.lunde@sinpro.no
Etablert 26-06-2014
Om selskapet:
Mål Å sørge for at administrative og forretningsmessige funksjoner i klyngesamarbeidet SINPRO. Selskapet skal ivareta funksjonen som kontraktspartner for avtaler SINPRO-nettverket inngår med eksterne samarbeidspartnere og kunder, og selskapet skal ivareta ansvar for forretningsførsel og koordineringsfunksjoner i SINPRO-nettverket, herunder ha evt. arbeidsgiveransvar.


Daglig leder: Erik Hillesund
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 6,06 % 10 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 165 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 165 000


Ansatte, drift o.l.
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
1116
Driftsresultat
24
Resultat etter skatt
18
Balanseregnskap
Sum egenkapital
173
Sum egenkapital og gjeld
752
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2014
Egenkapitalandel 23,0%
Egenkapitalrentabilitet 10,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 1 år 10,4%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2016
Revisorberetning (PDF)
2016
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2016


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-06-2019 Generalforsamling Levert Levert
26-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
29-08-2017 Ekstraordinær generalforsamling Ikke levert Levert
07-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
18-06-2015 Generalforsamling Levert Levert