Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SINPRO AS

Forretningsadresse: Gismerøyveien 89
4515 Mandal
Tlf. 480 06 811
Fax
Hjemmeside http://www.sinpro.no
Epost e.lunde@sinpro.no
Etablert 26-06-2014
Om selskapet:
Mål Å sørge for at administrative og forretningsmessige funksjoner i klyngesamarbeidet SINPRO. Selskapet skal ivareta funksjonen som kontraktspartner for avtaler SINPRO-nettverket inngår med eksterne samarbeidspartnere og kunder, og selskapet skal ivareta ansvar for forretningsførsel og koordineringsfunksjoner i SINPRO-nettverket, herunder ha evt. arbeidsgiveransvar.


Daglig leder : Alf Erik Andersen
Styreleder : Erlend Knutsen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Agder 6,06 % 10 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning:165 Pålydende:1 000 Aksjekapital:165 000


Se leverte dokumenter