Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Simsea Holding AS

Forretningsadresse: Karmsundgata 72
5529 Haugesund
Tlf.
Fax
Om selskapet:
Beskrivelse Selskapets formål er investeringsvirksomhet, herunder i aksjer og finansielle instrumenter


Daglig leder: Asbjørn Rune Johansen

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Geir Tore Henriksen Styreleder
Søren Einar Veierland Styremedlem
Kåre Johannes Lie Styremedlem
Maria-Monika Metallinou Log Styremedlem
Renate Hvidevoll Ek StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Bleivik Simulator Holding AS 35,51 % 95 873 9 587 300 9 587 300 1 597 915,29
Kongsberg Maritime AS 15,62 % 42 187 4 218 700 4 218 700 703 130,73
Rogaland fylkeskommune AS 15,62 % 42 187 4 218 700 4 218 700 703 130,73
DOF MANAGEMENT AS 13,77 % 37 187 3 718 700 3 718 700 619 795,73
Eidesvik AS 10,37 % 28 005 2 800 500 2 800 500 466 759,34
Roar Throndsen 0,03 % 80 8 000 8 000 1 333,36
Akjsebeholdning: 270 000 Pålydende: 100 Aksjekapital: 27 000 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2015
2014
Revisorberetning (PDF)
2015
2014
Styrets årsberetning (PDF)
2015
2014


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
20-04-2016 Generalforsamling Levert Levert
22-04-2015 Generalforsamling Levert Levert