Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nord innovasjon AS

Forretningsadresse:
Postadresse: c/o Nord universitet - Postboks 1490
8049 BODØ
Tlf. 75517000
Fax
Om selskapet:
Mål Selskapets virksomhet er å forestå forvaltningen og kommersialiseringen av selskapseiernes og andre offentlige innretningers immaterielle rettigheter og ideer knyttet til forskningsresultater og forskningsprosesser. Virksomheten skal ha som formål å sikre kommersialisering, anvendelse og overføring av offentlige forskningsresultater og oppfinne/ser til bredest mulig bruk og nytte i samfunnet. Selskapet skal utføre utredning, rådgivning, forvaltning og administrativ oppfølging i forbindelse med kommersialisering av forskningsresultater, samt andre aktiviteter i sammenheng med dette. Selskapet kan også forestå aktiviteter knyttet til innovasjon og prosess-støtte i forbindelse med forskningsaktivitet som ikke har nådd fasen for kommersialisering. Selskapet kan opprette og delta i andre selskaper eller andre samarbeidstiltak for å ivareta sitt formål. Selskapet kan etablere og helt eller delvis eie aksjer i aksjeselskaper hvor kommersialisering av forskningsresultater og innovasjon skjer. Etablering eller erverv av aksjer i selskaper med virksomhet som ikke er knyttet til kommersialisering av forskningsresultater krever forutgående godkjennelse av generalforsamlingen. Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler og selge kommersialiseringstjenester og andre administrative tjenester til andre offentlige innretning enn selskapseierne, samt selge slike tjenester til private aksjeselskaper.


Daglig leder : Per Gaute Pettersen
Styreleder : Reid Hole
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Nord universitet 100 % 1 200 1 200 000 1 190 000 0
Akjsebeholdning:1 200 Pålydende:1 000 Aksjekapital:1 200 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
579
1395
1196
150
801
49
Driftsresultat
-152
49
70
93
0
-113
Resultat etter skatt
-119
39
68
93
0
-113
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1140
1259
1220
152
59
59
Sum egenkapital og gjeld
2093
2171
2347
159
612
159
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
0
0
0
Statlige tilskudd
579
1395
1196
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
0
0
0
0
0
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
0
Driftsresultat
-5
0
Resultat etter skatt
-5
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
172
176
Sum egenkapital og gjeld
172
176
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
Årlige statstilskudd
0
0
Statlige tilskudd
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 54,5% 58,0% 52,0% 95,6%
Egenkapitalrentabilitet -10,4% 3,1% 5,6% 61,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,9%


Se leverte dokumenter