Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

TJUBI AS konkursbo

Forretningsadresse: Vestbrynet 27
1160 Oslo
Tlf. 99322522
Fax
Hjemmeside http://www.tjubi.no
Etablert 30-11-2012
Om selskapet:
Mål Design, utvikling, markedsføring og salg av TJUBIs produkter, tjenester og konsepter innen sports-,frilufts- og aktivitetsutstyr, samt delta i virksomhet med beslektet type virksomhet.


(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
OsloMet – storbyuniversitetet 17,7 % 25 000 25 000 125 000 0
Akjsebeholdning:141 250 Pålydende:1 Aksjekapital:141 250


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
17129
31
57
92
115
444
Driftsresultat
-32
-22
-48
-39
-213
-540
Resultat etter skatt
-36
-26
-48
-40
-215
-538
Balanseregnskap
Sum egenkapital
-177
-141
-116
-68
-278
-63
Sum egenkapital og gjeld
38
67
95
145
188
209
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
0
0
0
1
0
Resultatregnskap
Driftsinntekter
Driftsresultat
Resultat etter skatt
Balanseregnskap
Sum egenkapital
Sum egenkapital og gjeld
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel -465,8% -210,4% -122,1% -46,9%
Egenkapitalrentabilitet 20,3% 18,4% 41,4% 58,8%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 34,7%


Se leverte dokumenter