Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Kunnandi AS

Forretningsadresse: Bredalsveien 14
3511 Hønefoss
Postadresse: c/o HIBU, postboks 104 Sentrum
3502 Hønefoss
Tlf.
Fax


Styremedlemmer

Navn Funksjon
Arnt Farbu Styreleder
Mette Thielemann Styremedlem
Berit Storfossene Styremedlem
Svein Eystein Lindberg Styremedlem
Hege Eiklid Styremedlem
Frank Jonny Idland StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
DRIV inkubator AS 21,05 % 20 20 000 20 000 0
Ringerike Næringsforum 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Drammen Næringslivsforening 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Kongsberg Næringforening og Handelskammer 15,79 % 15 15 000 15 000 0
Studentparlamentet ved HIBU Hønefoss 0 % 0 0 0 0
Akjsebeholdning: 95 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 95 000


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2017
2016
2015
2014
2012
Styrets årsberetning (PDF)
2017
2016
2015
2014
2012


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
21-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
09-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
19-03-2013 Generalforsamling Ikke levert Levert