Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU OCEAN TRAINING AS

Forretningsadresse: Larsgårdsveien 2
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 1517
6025 Ålesund
Tlf. 70161558
Fax
Epost arnfinn.oksavik@hials.no
Etablert 18-10-2011


Daglig leder : Arnfinn Oksavik
Styreleder : Per Kristian Frøysa
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 100 100 000 115 000 150
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10671
7492
5987
16339
26695
23723
Driftsresultat
613
376
-1826
-359
2855
1963
Resultat etter skatt
476
267
-1426
-271
2091
1259
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2666
2190
1923
3349
3620
1529
Sum egenkapital og gjeld
4891
3646
4092
5797
7668
6799
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
2
3
5
4
4
Årlige statstilskudd
-
0
-
-
0
0
Statlige tilskudd
-
-
-
-
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
-
-
0
0
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
14666
13669
0
Driftsresultat
160
-12
0
Resultat etter skatt
153
17
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
270
117
100
Sum egenkapital og gjeld
4363
6971
115
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
2
1
0
Årlige statstilskudd
0
0
0
Statlige tilskudd
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0
0
0


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 54,5% 60,1% 47,0% 57,8%
Egenkapitalrentabilitet 17,9% 12,2% -74,2% -8,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -13,1%


Se leverte dokumenter