Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

NTNU OCEAN TRAINING AS

Forretningsadresse: Larsgårdsveien 2
6009 Ålesund
Postadresse: Postboks 1517
6025 Ålesund
Tlf. 70161558
Fax
Epost arnfinn.oksavik@hials.no
Etablert 18-10-2011


Daglig leder : Arnfinn Oksavik
Styreleder : Per Kristian Frøysa
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100 % 100 100 000 115 000 150
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
5987
16339
26695
23723
14666
13669
Driftsresultat
-1826
-359
2855
1963
160
-12
Resultat etter skatt
-1426
-271
2091
1259
153
17
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1923
3349
3620
1529
270
117
Sum egenkapital og gjeld
4092
5797
7668
6799
4363
6971
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
5
4
4
2
1
Årlige statstilskudd
-
-
0
0
0
0
Statlige tilskudd
-
-
0
0
0
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
-
-
0
0
0
0
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
0
Resultat etter skatt
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
100
Sum egenkapital og gjeld
115
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
Årlige statstilskudd
0
Statlige tilskudd
0
Oppdrag fra statlig virksomhet
0


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 47,0% 57,8% 47,2% 22,5%
Egenkapitalrentabilitet -74,2% -8,1% 57,8% 82,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 14,5%


Se leverte dokumenter