Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Vitensenteret Innlandet AS

Forretningsadresse: Brennerigata 1
2815 Gjøvik
Tlf. 95901111
Fax
Hjemmeside http://www.vitensenteret
Epost post@vitensenteret.no


Daglig leder: Elisabeth Erlimo

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Sverre Narvesen Styreleder
John Fredrick Retzius Styremedlem
Sissel Anita By Ingvaldsen Styremedlem
Arne Julsrud Berg Styremedlem
Margareta Willmann Styremedlem
Gro Iren Kvanli Dæhlin Styremedlem
Camilla Lindgren Uspesifisert
Siv Bente Grongstad VaramedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3 % 3 3 000 3 000 0
Akjsebeholdning: 100 Pålydende: 1 000 Aksjekapital: 100 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16666
16705
16000
14817
16107
12050
Driftsresultat
-18
4209
529
14395
1085
956
Resultat etter skatt
155
4373
602
586
1216
1028
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9898
9743
5369
4766
4181
2965
Sum egenkapital og gjeld
15165
15367
15666
14525
11550
7278
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
13
13
12
11
10
Statlige tilskudd
8131
7055
6140
6598
6568
6115
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10243
10421
9343
Driftsresultat
475
395
781
Resultat etter skatt
566
454
810
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1937
1371
917
Sum egenkapital og gjeld
4815
3950
2535
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
8
8
Statlige tilskudd
4966
4822
4579


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 65,3% 63,4% 34,3% 32,8%
Egenkapitalrentabilitet 1,6% 44,9% 11,2% 12,3%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 17,5%


Leverte dokumenter
Stiftelsesdokument (PDF)
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
15-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2018 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2017 Generalforsamling Levert Levert
16-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
19-06-2015 Generalforsamling Levert Levert
29-04-2014 Generalforsamling Levert Levert
03-04-2013 Generalforsamling Levert Levert
06-06-2012 Generalforsamling Levert Levert