Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vitensenteret Innlandet AS

Forretningsadresse: Brennerigata 1
2815 Gjøvik
Tlf. 95901111
Fax
Hjemmeside http://www.vitensenteret
Epost post@vitensenteret.no


Daglig leder : Elisabeth Erlimo
Styreleder : Sverre Narvesen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3 % 3 3 000 3 000 0
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Resultatregnskap
Driftsinntekter
19146
16666
16705
16000
14817
16107
Driftsresultat
197
-18
4209
529
14395
1085
Resultat etter skatt
467
155
4373
602
586
1216
Balanseregnskap
Sum egenkapital
10362
9898
9743
5369
4766
4181
Sum egenkapital og gjeld
16253
15165
15367
15666
14525
11550
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
14
13
13
12
11
Statlige tilskudd
8478
8131
7055
6140
6598
6568
2013
2012
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
12050
10243
10421
9343
Driftsresultat
956
475
395
781
Resultat etter skatt
1028
566
454
810
Balanseregnskap
Sum egenkapital
2965
1937
1371
917
Sum egenkapital og gjeld
7278
4815
3950
2535
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
10
10
8
8
Statlige tilskudd
6115
4966
4822
4579


Regnskapsnøkkeltall
2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel 63,8% 65,3% 63,4% 34,3%
Egenkapitalrentabilitet 4,5% 1,6% 44,9% 11,2%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 15,5%


Se leverte dokumenter