Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Vitensenteret Innlandet AS

Forretningsadresse: Brennerigata 1
2815 Gjøvik
Tlf. 95901111
Fax
Hjemmeside http://www.vitensenteret
Epost post@vitensenteret.no


Daglig leder : Petra Mariette Skoglund
Styreleder : Sverre Narvesen
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3 % 3 3 000 3 000 0
Akjsebeholdning:100 Pålydende:1 000 Aksjekapital:100 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
16705
16000
14817
16107
12050
10243
Driftsresultat
4209
529
14395
1085
956
475
Resultat etter skatt
4373
602
586
1216
1028
566
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9743
5369
4766
4181
2965
1937
Sum egenkapital og gjeld
15367
15666
14525
11550
7278
4815
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
13
13
12
11
10
10
Statlige tilskudd
7055
6140
6598
6568
6115
4966
2011
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
10421
9343
Driftsresultat
395
781
Resultat etter skatt
454
810
Balanseregnskap
Sum egenkapital
1371
917
Sum egenkapital og gjeld
3950
2535
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
8
8
Statlige tilskudd
4822
4579


Regnskapsnøkkeltall
2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel 63,4% 34,3% 32,8% 36,2%
Egenkapitalrentabilitet 44,9% 11,2% 12,3% 29,1%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 24,4%


Se leverte dokumenter