Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

ITAS Eierdrift AS

Forretningsadresse: Fredrik A Dahls Vei 20
1432 Ås
Tlf.
Fax
Avsluttet 01-12-2017
Om selskapet:
Mål Selskapet drifter sentrale datasystemer samt systemer og utstyr for klimamålinger for eierne.


Daglig leder: Jan-Aksel Næss
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Bioforsk ∞ % 61 0 61 000 0
Norsk institutt for skog og landskap ∞ % 9 0 9 000 0
Veterinærinstituttet ∞ % 3 0 3 000 0
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ∞ % 3 0 3 000 0
Akjsebeholdning: 0 Pålydende: 0 Aksjekapital: 0


Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9078
7703
7713
9369
7203
6773
Driftsresultat
-21
94
-209
-263
-251
433
Resultat etter skatt
-117
55
-162
-205
-197
317
Balanseregnskap
Sum egenkapital
126
243
190
353
558
755
Sum egenkapital og gjeld
3017
1243
2697
3792
2713
2575
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
4
4
4
0
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6584
Driftsresultat
136
Resultat etter skatt
104
Balanseregnskap
Sum egenkapital
439
Sum egenkapital og gjeld
1853
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 4,2% 19,5%
Egenkapitalrentabilitet -92,9% 22,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -35,1%


Leverte dokumenter
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Revisorberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Styrets årsberetning (PDF)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
27-11-2017 Generalforsamling Levert Levert
23-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
20-06-2016 Generalforsamling Levert Levert
26-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
13-06-2014 Generalforsamling Levert Levert
04-06-2013 Generalforsamling Levert Levert
11-06-2012 Generalforsamling Levert Levert
14-06-2011 Generalforsamling Levert Levert