Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

ITAS Eierdrift AS

Forretningsadresse: Fredrik A Dahls Vei 20
1432 Ås
Tlf.
Fax
Avsluttet 01-12-2017
Om selskapet:
Mål Selskapet drifter sentrale datasystemer samt systemer og utstyr for klimamålinger for eierne.


Daglig leder : Jan-Aksel Næss
Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Bioforsk ∞ % 61 0 61 000 0
Norsk institutt for skog og landskap ∞ % 9 0 9 000 0
Veterinærinstituttet ∞ % 3 0 3 000 0
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ∞ % 3 0 3 000 0
Akjsebeholdning:0 Pålydende:0 Aksjekapital:0


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
9078
7703
7713
9369
7203
6773
Driftsresultat
-21
94
-209
-263
-251
433
Resultat etter skatt
-117
55
-162
-205
-197
317
Balanseregnskap
Sum egenkapital
126
243
190
353
558
755
Sum egenkapital og gjeld
3017
1243
2697
3792
2713
2575
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
3
3
4
4
4
0
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
6584
Driftsresultat
136
Resultat etter skatt
104
Balanseregnskap
Sum egenkapital
439
Sum egenkapital og gjeld
1853
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015
Egenkapitalandel 4,2% 19,5%
Egenkapitalrentabilitet -92,9% 22,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -35,1%


Se leverte dokumenter