Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

VisitOslo AS

Forretningsadresse: Grev Wedels plass 4
0151 Oslo
Tlf. 23106200
Fax 23106201
Hjemmeside http://www.visitoslo.com
Epost oslo@oslopro.no
Etablert 05-12-1991
Om selskapet:
Mål VisitOSLO skal: • Bidra til å øke tilstrømningen til Osloregionen og derigjennom gi mulighet for økt omsetningen hos våre aksjonærer og samarbeids- partnere. • Forestå en profesjonell informasjons- og vertskapsfunksjon gjennom samarbeid med Oslo kommune og andre. • Arbeide for å synliggjøre reiselivsnæringens betydning og derigjennom motivere offentlige myndigheter til å satse på næringen. • Tilstrebe kvalitet og etisk bevissthet i alt man er engasjert i.


Daglig leder: Christian Lunde

Styremedlemmer

Navn Funksjon
Gjøran Kvernes Sæter Styreleder
Helge Otto Mathisen Styremedlem
Morten Thorvaldsen Styremedlem
Tine Birkeland Westby Styremedlem
Vibeke Ahlsand Styremedlem
Andrè Schreiner Styremedlem
Kristine Tonning Styremedlem
Jasper Spruit Styremedlem
Tord Karstein Rønning Krogtoft StyremedlemEiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 0,52 % 1 10 000 10 000 0
Akjsebeholdning: 193 Pålydende: 10 000 Aksjekapital: 1 930 000


Ansatte, drift o.l.
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Resultatregnskap
Driftsinntekter
94142
95833
91029
82412
71479
74934
Driftsresultat
-2130
-47
564
-302
-910
606
Resultat etter skatt
-1640
26
513
-43
-328
802
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9069
10689
10702
10199
10292
10640
Sum egenkapital og gjeld
26146
28352
27059
27835
26901
28018
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
32
32
38
29
30
29
2012
2011
2010
2009
Resultatregnskap
Driftsinntekter
74934
73982
70903
66769
Driftsresultat
342
-91
1602
2074
Resultat etter skatt
674
288
1453
1736
Balanseregnskap
Sum egenkapital
9868
9214
8886
7424
Sum egenkapital og gjeld
25599
25316
26403
22239
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
36
36
33
33


Regnskapsnøkkeltall
2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel 34,7% 37,7% 39,6% 36,6%
Egenkapitalrentabilitet -18,1% 0,2% 4,8% -0,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år -3,4%


Leverte dokumenter
Vedtekter (PDF)
Godkjent regnskap m/noter (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Revisorberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Styrets årsberetning (PDF)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010


Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling
Dato Type generalforsamling Innkalling Referat
29-05-2019 Generalforsamling Levert Levert
31-05-2018 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2017 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2016 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2015 Generalforsamling Levert Levert
28-05-2014 Generalforsamling Levert Levert
23-10-2013 Ekstraordinær generalforsamling Levert Levert
30-05-2013 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2012 Generalforsamling Levert Levert
30-05-2011 Generalforsamling Levert Levert